Activitats

Activitats per a Escoles

 

En primer lloc, s’haurà de realitza una petita xerrada parlant del reciclatge i de tenir cura del medi ambient.
A tots els jocs que es realitzaran a continuació  serà necessari l’ús de materials reciclables que un cop finalitzades totes les activitats els nois, després d’haver rebut un petit dossier sobre el reciclatge del qual n’haurem parlat al inici.
L'activitat inicial consistira en fer una NETEJA DE RIERA/PLATJA, d’aquesta manera intentarem conscienciar els joves sobre la importància del reciclatge.
D'aquì en sortiran part dels materials per a l'activitat.

Posteriorment dividirem la zona de joc en diferents espais on es realitzaran activitats que estaran explicades i preparades abans de començar. Per al millor control de les activitats les realitzarem en grups reduïts fent una mena de Gimcana. Cada activitat durarà uns 10 minuts i els últims 5 s’utilitzaran per dir les puntuacions finals de cada equip.


Material:

Papers dina4
Ampolles d’aigua
Gots de plàstic
Globus
Galledes
Pilotes petites

Activitats:
Cada activitat la farà un grup reduït

Carreras d’avions de paper: El joc es jugarà a la pista de basquet i consistirà en una “cursa” d’avions en la que els nois hauran de fer el seu avió de paper i es col·locaran en una línia on un per un llençaran el seu avió i intentaran que arribi el mes lluny possible. Marcarem amb una línia el lloc on caigui. El avió del grup que més lluny arribi serà el que quedarà marcat a la puntuació final del grup. En aquesta prova guanyarà el grup que aconsegueixi llençar el seu avió de paper lo més lluny possible. Necessitarem fulls de paper per fer els avions.

Mantenir el globus a l’aire: l’activitat consistirà en intentar dur el  globus sense que toqui el terra a l’altre costat del camp intentant portar el màxim de globus a la meta. Els globus els hauran d’inflar abans de portar-los a la zona delimitada on s’hauran de deixar. Guanyarà el grup que porti més globus en un temps determinat.

Traslladar l’aigua: En aquest joc participaran tots els membres del grup fent una fila hauran de fer passar un got ple d’aigua ( que hauran omplert de l’ampolla ) per sota les cames dels altres del equip fins a omplir la seva pròpia ampolla, només es podrà passar l’ampolla per sota de les cames dels companys i no per cap altre lloc, la posició en la fila serà fixe durant tota la prova. L’equip que aconsegueixi omplir més la seva ampolla serà el que guanyi aquesta prova. El material necessari en aquesta prova serà ampolles d’aigua ( dues ) i l’aigua.

Punteria: Cada membre de l’equip haurà de provar sort amb la seva punteria i encistellar pilotes a galledes amb diferent puntuació des de llarga i mitja distancia. Col·locarem 5 galledes a 3 distancies diferents amb 3 puntuacions diferents.

El punt més proper: Amb els ulls tapats els nens hauran de posar un objecte el més a prop possible d ́una línia dibuixada a terra. Abans s ́ho hauran mirat bé. El que es passa queda eliminat. Els tres millors del grup puntuaran en centímetres (es sumaran els cm. que falten per la línia) pel seu grup.  
 

GRUP

APORTACIO PER PARTICIPANT

 

 

FINS A 50 PARTICIPANTS

10,00 €

 

 

 

 

FINS A 100 PARTICIPANTS

9,00 €

 

 

 

 

MES DE 100 PARTICIPANTS

8,00 €

 
* INCLOU TOT EL MATERIAL NECESSARI, ELEMENTS DE PROTECCIO I ESTRIS PER A REALITZAR L'ESDEVENIMENT
** CADA 25 ALUMNES S'INCLOURA UN MONITOR, ELS ALUMNES HAN D'ANAR ACOMPANYATS DELS RESPONSABLES DE LA ESCOLA
*** ESTÀ INCLOS REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L'ESDEVENIMENT
 

Activitats per a Empreses o Grups

 

En primer lloc, s’haurà de realitza una petita xerrada parlant del reciclatge i de tenir cura del medi ambient.
L'activitat consistira en fer una NETEJA DE RIERA/PLATJA/PARC/MUNTANYA, d’aquesta manera intentarem conscienciar sobre la importància del reciclatge.

Posteriorment dividirem la zona d'activitat en diferents espais on es realitzaran activitats que estaran explicades i preparades abans de començar.
Per al millor control de les activitats les realitzarem en grups reduïts fent una mena de Gimcana.
Dividirem el grup en equips i l'activitat consistira en recollir el major nombre de residus de la zona escollida. Durara unes 2 hores.
Quan s'acabi l'equip que mes residus hagi extret sera el guanyador del primer joc.
A la tercera activitat, sortejarem que residu recicla cada grup i l'activitat consistira en aplegar-ho tot de forma que es pugui reciclar. Essent l'equip guanyador el que primer acabi i ho faci de forma correcta. Durada 1 hora.

 

GRUP

APORTACIO PER PARTICIPANT

 

 

FINS A 50 PARTICIPANTS

10,00 €

 

 

 

 

FINS A 100 PARTICIPANTS

9,00 €

 

 

 

 

MES DE 100 PARTICIPANTS

8,00 €

 
* INCLOU TOT EL MATERIAL NECESSARI, ELEMENTS DE PROTECCIO I ESTRIS PER A REALITZAR L'ESDEVENIMENT.
** CADA 25 PARTICIPANTS S'INCLOURA UN MONITOR.
*** ESTÀ INCLOS REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L'ESDEVENIMENT